Tips och exempel på hur du lär dig skriva moderna CV

Exempel på CV

Ett CV är en sammanställning av en persons tidigare arbetslivserfarenheter och relevant utbilning. Ett CV skall vara lättöverskådligt, då det ofta är det första din framtida arbetsgivare tittar igenom för att sålla bland kandidaterna.

CV är en förkortning av latintens "Curriculum vitae" vilket fritt översatt betyder mitt livs väg. I ditt CV listar du alltså kort tidigare anställningar och utbildningar. CV:et skall i regel vara kort, max 2 sidor men gärna endast 1 sida. CV:et skall i regel vara anpassat för just det jobb du söker. Söker du en IT-utbildning är det sällan relevant att lista extrakurser inom keramik. Arbetsgivaren vill ha en kort och relevant genomgång av kvalifikationer och tidigare erfarenheter som gör dig lämplig för jobbet du just nu söker.

Utöver tidigare anställningar och för tjänsten relevanta utbildningar innehåller de flesta moderna CV även kort och koncis information om den sökandes personliga intressen, språkkunskaper, eventuella ideella engagemang.

Till CV:et skall som regel alltid bifogas ett personligt brev, där du i det senare presenterar dig själv samt varför du tror att du är rätt person för jobbet.

Nedan finns ett exempel på ett kort CV. Om det är relevant för tjänsten kan du under rubriken Övriga meriter även förteckna eventuellt innehav av körkort. I en del CV förekommer även rubriken "Personliga intressen" där du kort listar dina intressen i livet.

Curriculum vitae

Anders Andersson
Person-nr: 121212-1212
Adress: Curriculumvägen 12, Stockholm, 12 121
Mobiltelefon: 070-1212121
Telefonnummer: 08-121212

Utbildning
2004-2010 Civilekonomsutbildning vid Handelshögskolan Stockholm

Arbetslivserfarenhet
2011-2012 Controller vid SEB
2010-2011 Revisor vid Nordea

Språkkunskaper
Flytande svenska och engelskai såväl tal som skrift.

Övriga meriter
Styrelseledamot i bostadsrättsföreningen Curriculum.
Styrelseledamot i handbollsföreningen Curicum.